Oefening 2: Two Tanks
Doelstelling Korte beschrijving Opdrachten  

Leerdoelen van de oefening

Na het uitvoeren van deze oefening kan je:

           Het systeem storingsvrij laten werken.

           Het niveau in de tanks instellen, zowel handmatig als automatisch;

           De instelling van een niveauregeling zodanig optimaliseren dat veranderingen in setpoint tot minimale verstoring van het proces leiden.

Duur van de oefening

Aan opdracht 1 en 2 werk je circa 2 uur, je werkt met z’n tweeën.

Opdracht 3 en 4 duren eveneens circa 2 uur, hieraan werk je ook met z’n tweeën.

Welke producten moet je opleveren

Een aantal werkende systemen in het simulatieprogramma, volgens de opdrachten;

Wat heb je nodig voor deze oefening

           Computer met Process Studio;

Klik hier voor een handout van deze oefening.

Inleiding

De installatie waarover deze oefening gaat bestaat uit:

           Een pomp die vloeistof naar een tank pompt. In de leiding waarmee dit gebeurd wordt de flow gemeten.

           Een tank (T102) voorzien van niveaumeting en een niveauregelaar (LC 102);

           Een tussenleiding van deze tank naar de tweede tank, voorzien van een regelklep; in deze leiding wordt de flow gemeten;

           Een tweede tank voorzien van niveaumeting en een niveauregelaar (LC202);

           Een afvoerleiding uit de tweede tank, voorzien van een regelklep; in deze leiding wordt de flow gemeten;

           Niveauregelaar LC102 stuurt de regelklep in de tussenleiding aan;

           Niveauregelaar LC 202 stuurt de regelklep in de afvoerleiding aan;

Opdracht 1 – stabiel systeem, automatisch geregeld

Start de pomp;

           Zet LC102 op AUT, setpoint 60%;

           Zet LC202 op AUT, setpoint 40%;

           Wacht tot het systeem stabiel is en laat dit zien aan de docent. Maak hierbij gebruik van de procesgrafieken (tab graphs onder het beeld, of knopje historty trend in de taakbalk).

Opdracht 2 – stabiel systeem, handmatig geregeld

Start de pomp;

           Zet LC102 op MAN;

           Zet LC202 op MAN;

           Zorg, door beide regelingen handmatig te bedienen, dat de niveaus in de tanks op respectievelijk 60% en 40% blijven;

           Wacht tot het systeem stabiel is en laat dit zien aan de docent. Maak hierbij gebruik van de procesgrafieken (tab graphs onder het beeld, of knopje historty trend in de taakbalk).

Opdracht 3 – procesverbetering door instellen regelaar

           Zet LC102 op AUT, setpoint 60%;

           Zet LC202 op AUT, setpoint 40%;

           Zet beide setpoints op 50% en meet hoe lang het duurt voor het proces weer stabiel is;

           Ga naar het menu van LC102

o Ga naar de tab settings;

o Zet de regelaar op MAN;

o Zet Gain op 10;

o Zet Integral term op 5;

o Zet de regelaar terug op AUT en zet het setpoint op 70%;

 

Meet hoe lang het duurt voor het proces weer stabiel is

Stel LC102 zodanig af dat deze tijd halveert.

Laat dit zien aan de docent. Maak hierbij gebruik van de procesgrafieken (tab graphs onder het beeld, of knopje historty trend in de taakbalk).

Opdracht 4 – procesverbetering door instellen regelaars

           Start de pomp;

           Zet LC102 op AUT, setpoint 60%;

           Zet LC202 op AUT, setpoint 40%;

           Zet beide setpoints op 50% en meet hoe lang het duurt voor het proces weer

stabiel is;

           Ga naar het menu van LC102:

oGa naar de tab settings;

o Zet de regelaar op MAN;

o Zet Gain op 2;

o Zet Integral term op 20;

o Zet de regelaar terug op AUT en zet het setpoint op 70%;

           Ga naar het menu van LC202:

o Ga naar de tab settings;

o Zet de regelaar op MAN;

o Zet Gain op 20;

o Zet Integral term op 2;

o Zet de regelaar terug op AUT en zet het setpoint op 30%;

           Meet hoe lang het duurt voor het proces weer stabiel is;

           Stel de regelaars zodanig in dat deze tijd halveert;

           Laat dit zien aan de docent. Maak hierbij gebruik van de procesgrafieken (tab graphs onder het beeld, of knopje historty trend in de taakbalk).Klik op START om de simulatie te starten.


START